כיצד ציוני אשראי משפיעים על שיעורי ריבית משכנתא?

המוצר המשווק על ידי הבנקים הוא כסף- כאשר עלות הכסף נקבעת על פי רמת הסיכון אותה יזהה הבנק אצל הלקוח. במטרה להימנע משיפוט על סמך דעות אישיות ו/או דעות קדומות, יתר שיקול דעת של פקידים והערכות אשר אינן ניתנות לכימות, הגדיר בנק ישראל את מודל ציוני האשראי.

מודל ציוני האשראי מלווה כל לקוח ולקוח בבנק, ומתבסס על תיעוד כלל מקורות האשראי שלו, מיצוי שלהם, יכולות החזר והתנהגות פיננסית. מוצרי אשראי אותם צורך לקוח הבנק בשוטף: תקרת אשראי בחשבון, אחזקת כרטיסי אשראי בנקאיים, כרטיסי אשראי חוץ בנקאיים, המחאות, הלוואות ומשכנתאות. מיצוי מלא או קרוב לזה של תקרות האשראי עשוי לפגוע בדירוג האשראי, כמו גם אי עמידה בהתחייבויות בעברו של הלקוח.

חשוב לדעת
ציון האשראי אינו בא בהלימה להכנסות הלקוח, כאשר ישנם לקוחות בעלי הכנסה נמוכה ובינונית בעלי ציון אשראי גבוה שנובע מהתנהלות פיננסית אחראית ונבונה, לצד לקוחות המגלגלים סכומי כסף גבוהים במיוחד, ומתמודדים עם ציון אשראי נמוך בשל התנהלות לקויה.

בתכנון המשכנתא רבים מבקשים לערוך חישוב החזר משכנתא באמצעות המחשבונים השונים ברשת, כאשר הנתון המשמעותי ביותר חסר בידם, והוא עלויות הריבית לה יזכו בנטילת ההלוואה, וזו מושפעת מציוני האשראי.

האם ציון אשראי גבוה מבטיח בהכרח ריבית נמוכה?

משכנתא היא אמנם מוצר פיננסי, אולם היא מושפעת מאלמנטים רבים, בניהם אלמנטים התנהגותיים הנוגעים לניהול הפיננסי השוטף ובאים לידי ביטוי בציון האשראי. בתכנון המשכנתא והצגת התנאים ללקוח הבנק יבצע הערכת סיכונים כוללת שמושפעת ממספר פרמטרים אשר יקבעו את חישוב ריבית משכנתא:

אחוז המימון- אחוז המימון הוא נגזרת של סכום ההלוואה המבוקשת ביחס לשווי הנכס. ככל שאחוז המימון של הבנק בנכס עולה, כך עולה גם רמת הסיכון שלו, וניכרת השפעה על אחוזי הריבית ותנאי ההלוואה כולה. במטרה להגן הן על הבנקים והן על הלווים (מפני אי עמידה בהחזר ההלוואה, סנקציות ודרישה לפינוי), בנק ישראל מגביל את הזכו להלוואה לסכום מקסימלי שלא יעלה על 75% מערך הנכס ברכישת דירה ראשונה ויחידה, ופחות מזה בהלוואות אחרות).

מצבו האישי של הלווה- גיל הלווה, כמות הלווים, תעסוקה והכנסות, התחייבויות אחרות. זוג לווים צעירים ובעלי הכנסה קבועה יזכה מטבע הדברים לתנאים טובים יותר מלווה יחיד, וזאת בשל פיצול הסיכון בעבור הבנק.

ציון האשראי- כאמור ציון האשראי ילווה כל בקשה להלוואת משכנתא. במקרה של יותר מלווה אחד ייבחנו ציוני האשראי של כל אחד מן הלווים.

ליווי מקצועי של יועץ משכנתאות מנוסה יביא לתכנון נכון המביא בחשבון את כל הפרמטרים האמורים, לרבות ציוני האשראי של הלווים, ומיצוי מלא של התנאים בעת נטילת ההלוואה, לחיסכון אופטימלי.