שש השאלות המובילות על משכנתא הפוכה

הלוואות הן חלק בלתי נפרד מן הכלכלה, כאשר במדינת ישראל, בזכות חוסנה הכלכלי ורגולציות ממשלתיות שבוצעו לאורך השנים, הלוואות משכנתא ואחרות מהוות כלי חשוב ואפקטיבי להתקדמות בחיים, לרכישת דיור, השכלה ואלמנטים נוספים

בעולם המשכנתאות התחרותי אנו נחשפים למושגים שונים, הלוואות ייעודיות ופתרונות אשראי מתקדמים- בניהם בולטת משכנתא הפוכה.

מהי משכנתא הפוכה?

משכנתא הפוכה כשמה כן היא: בעוד שבמשכנתא רגילה הכסף ניתן לטובת דיור וכנגד החזר חודשי, משכנתא הפוכה היא הלוואה הניתנת כנגד נכס נדל"ן קיים, בתבניות שונות, בניהן כזאת המאפשרת להימנע מהחזר חודשי מכביד- ולהשיב את ההלוואה עם פטירת בעל הנכס, או בעת מכירתו.

מי יכול לקבל משכנתא הפוכה?

בעוד שמשכנתא רגילה ניתנת תוך בחינת יכולת ההחזר- במשכנתא הפוכה נקבעו פרמטרים אחרים ורלוונטיים לזכאות, בניהם:

גיל- הלוואת משכנתא הפוכה מיועדת לבני 60 ומעלה.

נכס- נכס נדל"ן בבעלות מלאה, ללא שעבוד, עיקולים או כל חבות אחרת.

בירוקרטיה- הלוואת משכנתא הפוכה מצמצמת באופן מהותי את הדרישות הבירוקרטיות, ההצהרות והמסמכים הנדרשים. במידה ומדובר בהורים לילדים תידרש הצהרה וחתימה שלהם כי הם מודעים ללקיחת ההלוואה ולתנאיה (על מנת למנוע קרבות ירושה וסיטואציות משפטיות מיותרות).

מהם סכומי ההלוואה והאם קיימת מגבלת סכום במשכנתא הפוכה?

סכום הלוואת המשכנתא האפשרית בהלוואת משכנתא הפוכה הוא תלוי ערך הדירה/ נכס הנדל"ן הקיים. ככלל, ניתן לקבל סכום כסף המהווה עד ל: 50% מערך הדירה, כנגד הערכת שמאי מקרקעין.

מה קורה במידה ויש משכנתא קיימת על הנכס?

במידה וישנה משכנתא על הנכס הוא כבר משועבד לבנק בו מתנהלת המשכנתא. במקרה כזה ניתן יהיה לקבל משכנתא הפוכה רק במידה וערך המשכנתא הקיימת נמוך מ-50% מערך הדירה ועד לשווי זה, וזאת במידה ואין מגבלה לרשום שעבוד נוסף על החלק היחסי.

מהן העלויות של משכנתא הפוכה

ישנן מספר אפשרויות בנטילת משכנתא הפוכה:

קבלת ההלוואה ללא תשלום חודשי כלל- במקרה כזה הן קרן ההלוואה והן הריביות הנצברות יכוסו בעת מכירת הנכס.

תשלום ריבית בלבד- תשלום הריבית בלבד, באופן חודשי, מה שיותיר את תשלום הקרן, ההלוואה בלבד, בעת מכירת הנכס.

תשלום חודשי קבוע- תשלום חודשי קבוע המותאם ליכולות וכולל את הריבית וחלק מן הקרן, בדומה להלוואות אחרות לכל מטרה.

עלויות הריבית הן מטבע הדברים יקרות יותר, אולם משתנות על פי המסלול והיכולת. חשוב לזכור כי הלוואות בכלל והלוואות משכנתא בפרט הן מוצר צרכני לכל דבר ועניין- ועלותן ניתנת למיקוח.

 היכן ניתן לקבל משכנתא הפוכה?

משכנתא הפוכה נולדה כפתרון דווקא על ידי המוסדות החוץ בנקאיים, מוסדות האשראי וחברות הביטוח, והן גם מובילות את התחום. כיום ניתן לקבל משכנתא כזאת גם במעט מן הבנקים, אולם מרביתם אינם עוסקים בפתרון האמור, מה שמותיר את ההלוואות החוץ בנקאיות כפתרון המוביל בשוק.