דגשים למשכנתא במושבים

רבים הישראלים אשר מבקשים לרכוש בתים חדשים הטובלים במרחבים ירוקים, מרוחקים מעט מן המטרופולין העירוני ההומה, בסביבה המספקת איכות חיים ויוקרה גם יחד. המושבים הרבים הפזורים ברחבי ישראל נוטים להקצות שטחים לצרכי הרחבה למטרה זו בדיוק, ומבקשים לקלוט משפחות חדשות וצעירות, לרענן את ההון האנושי הקיים ולמלא את שורותיהם של אלה שבחרו לעזוב, ולהגדיל את סך משלמי המיסים ביישוב מה שיבטיח את שגשוגו.

בשונה מבעבר, רכישה של בית במושב אינה כרוכה בהתחייבות לנחלה חקלאית או לעיסוק כזה או אחר, וכרוכה כיום בעיקר במעבר של וועדות קבלה מקומיות ויכולת כלכלית מותאמת.

רכישת בית במושב אשר כרוכה בקבלת משכנתא, מתנהלת בצורה מעט שונה ודורשת התייחסות למספר פרמטרים אשר אינם נהוגים ברכישה פרטית בעיר:

הפשרת הקרקע- הקרקעות אשר ניתנו בעבר למושבים על ידי מנהל מקרקעי ישראל, ניתנו תחת ייעוד מסוים, בעיקרו חקלאי. לאורך השנים, ועם הצורך לספק מענה לדור העתיד של ילדי המושבים ומשפחותיהם, חלק מקרקעות אלו הופשרו לבנייה, בעוד שחלק מוחזקות עדיין תחת ייעודן המקורי. עם הבקשה לבנק לקבלת משכנתא לרכישת בית במושב ידרוש הבנק את כל האישורים המתאימים הנוגעים לזכויות הבנייה על הקרקע.

שמאות- הערכת הנכס במושב שונה מהערכה לנכס דומה המצוי בעיר, ויש לספק שמאות מקרקעין משמאי מורשה ומומחה בתחום שמאות המושבים ושמאות חקלאית. שמאות שאינה מדויקת עשויה לפגוע באחוזי המימון המותרים, ואף להביא להסתבכות כלכלית בהמשך.

רכישת קרקע לצורך בנייה- במקרים רבים אזורי ההרחבה במושבים מספקים קרקעות לבנייה עצמית, מה שמחייב משכנתא מדורגת ומורכבת במיוחד, בה סכום המימון המאושר מופרש בחלקים ועל פי התקדמות הבנייה בפועל.

בעלות על הקרקע/הנכס- במקרים רבים במושבים נגלה כי המוכר אינו בעל הקרקע בפועל, קיימת מעורבות הנוגעת לזכויות בנים ממשיכים, מנהל מקרקעי ישראל ושיוך לשטח ולנכס נדל"ן קיים בשל בניה לא מאושרת. יש לבדוק ולהסדיר את נושא הבעלות בטרם חתימת החוזה ולהגיע אל הבנק עם חוזה לנכס נקי ובהיר.

תכנון משכנתא במושבים או בעיר מצריך מחד גיסא עמידה בכל דרישות הבנק לצורך קבלת אשור עקרוני להלוואה, ומאידך גיסא תכנון תמהיל משכנתא מומלץ, אשר יהווה בסיס למיקוח ולמשא מתן, אל מול מספר בנקים. ניתן לבנות תמהיל משכנתא מומלץ בעזרת יועץ משכנתאות מוביל, אשר יהווה גם איש קשר אל מול הבנקים בדרך לקבלת המשכנתא הטובה והמשתלמת ביותר.

חברת פרדס פיננסיים היא חברה וותיקה ומובילה בתחום המשכנתאות והפיננסיים המציגה מספר רב של תחומי התמחות ייעודיים, בניהם ליווי רוכשים בדרכם לרכישת נכס נדל"ן במושבים ובקיבוצים, תוך היכרות מעמיקה עם התנאים הייחודיים, הדרישות הבירוקרטיות, המיסוי והייחוד המאפיין את העסקאות הללו, החל משלב הרכישה וכלה בהתנהלות המשכנתא, אל מול הבנקים השונים.