כך תצרו תזרים חדש של כספים לחשבון שלכם

הכנסות מעבודה ומיגיעה אישית במקרים רבים שומרות על יציבות לאורך השנים, ולמעט העלאות קטנות הנוגעות למדד ולוותק לא ניתן לראות שינוי משמעותי. הכנסה מעבודה מצד גיסא מספקת יציבות ועמידה בהתחייבויות במידה ואלה נערכו תוך חשיבה ותכנון ביחס להכנסה, אולם מאידך גיסא אינן מאפשרות התפתחות של ממש, ו/או התמודדות עם צרכים ואירועים חריגים.

רבים מחפשים אחר הדרך להגדיל את תזרים המזומנים וההכנסות בחשבון, מתפתים לקורסים, הכשרות והשקעות קטנות שמבטיחים הכנסה פאסיבית ואיתנות כלכלית בתמורה לחמש דקות עבודה ביום, ומתאכזבים לגלות שאחרי הכל כסף אינו מוצר שיורד מן השמיים.

ויחד עם זאת, ישנם פתרונות לשינוי תזרים המזומנים, לשינוי המאזן החודשי ואף לגיוס סכומי כסף גדולים לכל מטרה שהיא, בזמן קצר.

מרבית המשפחות בישראל כפופות להלוואת משכנתא, שמימנה את רכישת בית או דירת המגורים של המשפחה. משכנתא היא הלוואה ארוכת טווח, המתפרשת לעתים על פני שלושים שנים, כאשר כבר לאחר מספר שנים ממועד נטילת ההלוואה, ניתן לראות שינויים במצבו האישי של הלווה, במשק ובריביות, שהופכים את ההלוואה לכזאת שאינה מותאמת לצורך, ובמקרים רבים גם אינה משתלמת. סיוע והכוונה באמצעות ייעוץ משכנתאות, עשוי להביא להתאמת התשלומים החודשיים לצרכי הלווים, הפחתת שנות ההלוואה, ובמקרים מסוימים נטילת הלוואה נוספת על בסיס אותו הנכס, תוך שמירה על איזון בין ההחזר החודשי ליכולת.

ייעוץ משכנתאות- מחזור, מיצוי וחיסכון

יועץ משכנתאות מומחה הוא לפני הכל מומחה פיננסיים. לא יכולת המיקוח אל מול הבנקים היא שמעניקה לו את הערך המוסף הרב שהוא מספק ללקוחותיו, אלא לפני הכל ההבנה כי כסף עולה כסף, וכי כסף מייצר כסף. עם התובנה הזאת, ההתייחסות כלפי ההלוואה מן הבנק תעבור שינוי- במטרה ללוות כסף שיעלה פחות כסף, ולגייס כסף שייצר עוד כסף.

השקעה באמצעות הלוואת משכנתא

בנק ישראל מאפשר ללווים ללוות סכומי כסף, עד אחוז מסוים מגובה הנכס. לאחר שנים של תשלום משכנתא, כמו גם נסיקת עלויות הנדל"ן, ערך ההלוואה הנקובה יורד, מה שמאפשר פעמים רבות ליטול הלוואה נוספת בסך ההפרש, ולעשות שימוש בכסף לצרכים שונים, בניהם השקעות בנדל"ן ובאפיקים נוספים.

לדוגמא: משפחה בשרון אשר רכשה בית בשווי 2 מיליון ₪, מתוכם העמידה מיליון ₪ כהון עצמי, ונטלה הלוואת משכנתא בסך מיליון ₪. לאחר כעשור, בזכות תשלומי המשכנתא הקבועים, המשפחה סילקה כמחצית מערך ההלוואה, ונותרה עם הלוואה בת 500000 ₪. שינוי נוסף שקרה במהלך העשור, הוא הגברת הביקוש לדיור באזור, ועליית ערך הבית ל- 2.8000000 ₪.

יכולת ההחזר גדלה אף היא  באותם שנים בהן בני הזוג צברו וותק וניסיון בעבודה, ושכרם עלה.

בזכות העובדה כי בנק ישראל מאפשר נטילה של 75% משווי הבית בעבור נכס נדל"ן יחיד, תוכל המשפחה לבצע מחזור משכנתא: סילוק ההלוואה הקיימת ונטילה של סכום כסף נוסף עד לגובה 14000000 ₪, מה שיותיר בידה 900000 ₪ נוספים לצרכי השקעה ו/או לצרכים אישיים.

ייעוץ משכנתאות ותכנון פיננסי נכון יכול לסייע בידי משפחות רבות בגיוס הון להשקעות ולמטרות שונות, בתנאים משתלמים.