אפשר לקחת משכנתא נוספת אם כבר יש לי משכנתא?

במהלך החיים רבים נתקלים בסיטואציות בהן נדרשים מהם סכומי כסף גדולים, אשר אינם יכולים לצאת מן התקציב השוטף, וללא חסכונות ורשת ביטחון כלכלית הפתרון האופטימלי הוא נטילת הלוואה מן הבנק.

הצרכים הכלכליים יכולים להיות למטרות שונות, לקידום, התפתחות ושדרוג החיים, או להתמודדות עם סיטואציות קשות ומאתגרות דוגמת מחלה, פיטורין, משבר כלכלי מסיבות כאלה ואחרות.

עם פרוץ משבר הקורונה ניתן היה לראות משפחות רבות שנקלעו לקשיים כלכליים, בשל קריסה של עסקים, יציאה לחל"ת וסיטואציות שונות של חוסר וודאות כלכלית. למרות התערבות ממשלתית שסייעה בהקפאת משכנתאות, הקושי הכלכלי בא לידי ביטוי כאשר מרבית ההוצאות המשפחתיות הוסיפו להתקיים, לצד אובדן מהותי של הכנסות. משקי בית רבים בישראל נאלצו ליטול הלוואות לצרכי קיום ועמידה בהתחייבויות בלבד.

מהי משכנתא שניה?

משכנתא מדרגה שניה היא הלוואת משכנתא נוספת, אשר ניתנת על ידי הבנק לבעלי נכסי נדל"ן, כנגד שעבוד הנכס, תוך מיצוי המימון האפשרי בגין הנכס. למעשה מדובר במשכנתא שניה בגין אותו נכס.

אחוזי המימון האפשריים נקבעים על ידי בנק ישראל, כאשר עקב עדכון בעת משבר הקורונה, עומדים כיום על 70% משווי הנכס הכולל.

מה ההבדל בין משכנתא מדרגה שניה להלוואה רגילה?

הלוואה רגילה אשר נלקחת מן הבנק בו מתנהלת הפעילות הפיננסית דרך קבע, היא הלוואה מורכבת פחות לביצוע, אינה מצריכה שעבוד ומשכון של נכס נדל"ן ועל כן אינה מושפעת משוויו,  ולרוב מהירה וזמינה יותר.

יחד עם זאת מדובר בהלוואות הניתנות בסכומים מוגבלים ונמוכים בהרבה במרבית המקרים מסכום ההלוואה שניתן למצות בהלוואות משכנתא מדגה שניה, בתקופת החזר קצרה יותר שיוצרת תשלום חודשי גבוה יותר, ואף הריביות הנהוגות בהלוואות הללו גבוהות משמעותית מהלוואת משכנתא.

בזכות שעבוד הבית או הדירה לטובת הבנק, הבנק מצמצם את הסיכון שהוא נוטל בעת מתן ההלוואה ומייצר לעצמו בטוחה, מה שמאפשר מתן הלוואות בסכומים גבוהים יותר, בפריסת תשלומים נוחה ובתנאים אופטימליים.

כיצד מתבצע התחשיב כאשר קיימת כבר משכנתא על הנכס?

במעמד הפניה אל הבנק ובדיקת ההיתכנות לנטילת משכנתא נוספת על נכס נדל"ן קיים, יידרשו הלווים להעמיד הערכת שווי של הנכס באמצעות שמאי מקרקעין מורשה. הערכת השמאי תהווה את גובה הנכס ממנו ייגזרו סכומי ההלוואה האפשריים. סכום משכנתא מדרגה שניה למעשה יחושב על פי 70% משווי הנכס- בהפחתת יתרת המשכנתא הקיימת.

לצורך הדוגמא: נכס שהוערך בעלות של 1000000 ₪, יוכל לספק משכנתא מקסימלית בת 700000 ₪. במידה וקיימת כבר משכנתא בערך של 300000 ₪, יתרת הסכום למיצוי ההלוואה יעמוד על 400000 ₪.

חשוב לציין כי מדובר בסכום המקסימלי ואין כל חובה על הבנק להעניק אותו, וכל הלוואה תינתן בכפוף להערכת יכולת ההחזר ולאישור הבנק.