דגשים למשכנתא בקיבוצים

השינוי וההפרטה שעברו הקיבוצים לאורך השנים מושך אליהם זן חדש של תושבים, אשר מחפשים אחר הנוף הקיבוצי הירוק וחיי הקהילה, ללא המחויבות למדיניות של שיתוף שהייתה נהוגה בעבר. בהיבט האופרטיבי, יגלו אותם מתעניינים שקיים קושי של ממש בנטילת משכנתא לרכישת נכס בקיבוץ, וזאת בשל נהלים, מגבלות ובירוקרטיה.

עד לשנת 2010, כל הקרקעות והנכסים אשר ישבו על שטח הקיבוץ, נרשמו בבעלות הקיבוץ ולא בבעלות המתגוררים והרוכשים של הנכס בפועל. הרישום הנדרש יצר בעיה של ממש בעבור המעוניינים לרכוש אל מול הבנקים, שמטבע הדברים לא הסכימו להעניק הלוואה כנגד נכס שלא יהיה רשום על שם הלווה ואינו ניתן לשעבוד.

שינוי החקיקה בשנת 2010 התבצע בשיתוף פעולה בין מנהל מקרקעי ישראל, משרד השיכון והבינוי והתנועה הקיבוצית, מתוך הבנה כי ללא השינוי האמור כמות הרוכשים בקיבוצים ובהרחבות השונות תרד פלאים.

למרות שינוי החקיקה, משכנתא אשר מיועדת לרכישת נכס נדל"ן בשטח קיבוצי היא משכנתא מורכבת אשר מצריכה ליווי מקצועי והיכרות עם התחום, על מנת שלא תידחה על הסף.

משכנתא לבניה בקיבוץ

אחד המאפיינים של רכישה בקיבוץ הוא רכישה של שטח לצרכי בנייה עצמית. משכנתא כזאת ניתנת בצורה מדורגת ובהתאם להתקדמות הבנייה ומחייבת תכנון קפדני ומדויק של העלויות, שכן לא ניתן לשנות ולהגדיל את הסכומים המבוקשים לאחר קבלת האישור והסכום הראשוני לרכישת הקרקע. כמו כן כל עיכוב בבניה עשוי להשפיע על שחרור הכספי הנוספים. חשוב לתכנן משכנתא כזאת תוך היכרות עם כל הסיכונים, במטרה לזכות הן בתאי משכנתא טובים והן בשחרור כספים מבוקר ומותאם לצרכים בפועל.

קיבוצים באזורי עימות

בישראל לא מעט קיבוצים, מושבים ויישובים אשר מצויים על קו התפר או ביישובי עימות, כאשר אלה מזכים בהטבות מיסוי ולעתים מענקים והטבות אחרות בעבור הרוכשים ובעת נטילת המשכנתא. מדובר בהטבות משתנות ורגולציה משתנה, אשר חשוב להכיר באמצעות עדכנות מקצועית, למיצוי מלא של הזכויות בהתאם לקיבוץ האמור ולאפשרויות הרכישה.

הטבות לזכאים

בדומה לרכישה של דירות ובתים ביישובים עירוניים, בעלי זכאויות שונות דוגמת עולים חדשים ואחרים, יוכלו למצות את זכאותם לנטילת משכנתא בתנאים מועדפים גם בעת רכישת נכס בקיבוץ.

רכישת נכס בקיבוץ שלא מבעלות פרטית

בעת הגשת הבקשה לקבלת המשכנתא יבקש הבנק המצאה של מסמכים בניהם נסח טאבו ומסמכים אחרים ממנהל מקרקעי ישראל, המוכיחים את הבעלות על הנכס ועל הקרקע. נכסים קיימים שנבנו ו/או נמכרו לפני שנת 2010 יופיעו כנכסים בבעלות הקיבוץ ולא בבעלות המוכר, מה שעשוי לייצר בעיה של חוסר התאמה אל מול חוזה הרכישה.

חשוב להיות נלווה באמצעות יועץ משכנתא פרטי ומנוסה- לפתרון הבעיות והאתגרים, גיוס המשכנתא והטיפול בבירוקרטיה המסועפת.