שש השאלות המובילות במשכנתא הפוכה

מרבית המשכנתאות בענף נלקחות על ידי זוגות צעירים בדרכם לרכישת דירת המגורים הראשונה, בעלי משפחות המבקשים לשפר דיור במהלך החיים, וממחזרי משכנתאות- לצורך סילוק הלוואות משכנתא ישנות ושיפור התנאים.

לצד אלה, חלק מן הבנקים וחברות המספקות הלוואות חוץ בנקאיות, זיהו את הצורך ואת הפוטנציאל, אשר קיים במבוגרים מעל גיל 60, בעלי נכס נדל"ן, ויצרו עבורם משכנתא הפוכה.

מהי משכנתא הפוכה

משכנתא מוכרת כהלוואה לצרכי לדיור, בה הכסף משמש לצורך רכישת דירה או בית מגורים, ומוחזר באמצעות החזרים חודשיים לטווח רחב של שנים. משכנתא הפוכה היא הלוואה אשר ניתנת לבעלי נכס נדל"ן קיים, לכל מטרה לשמה יבחרו לעשות בו שימוש,  ללא החזר חודשי או בעבור החזר חודשי נמוך, כנגד שעבוד הנכס עד ליום מכירת הנכס או פטירת הלווים.

אילו סכומי כסף ניתן לקבל במשכנתא הפוכה?

סכום הכסף אותו ניתן ללוות באמצעות משכנתא הפוכה הוא נגזרת של שווי הנכס. על מנת לקבל את ההלוואה נדרשת הערכת של שמאי מקרקעין מוסמך, כאשר סכום ההלוואה המקסימלי האפשרי לא יעלה על 50% מערכו הנקוב של הנכס.

כיצד מתבצע ההחזר לבנק?

הבנק או הגורם החוץ בנקאי שהעניק את ההלוואה, אינו מתבסס על התשלום החודשי לצורך קבלת ההחזר, כי אם על מועד מכירת הבית, עם פטירת הלווים, או בעודם בחיים ועל דעתם. בכל התקופה שבין נטילת ההלוואה ועד למכירת הבית וסילוקה החוב יצבור ריבית. את הריבית ניתן לשלם במסגרת תשלום חודשי, או לאפשר לה להצטבר כחלק מן החוב הכולל שיכוסה עם מכירת הנכס. למרות שמשכנתא הפוכה מיועדת דווקא ללווים אשר אינם מעוניינים להשתעבד להחזר חודשי, ניתן לקבוע במקרה שהלווים מעדיפים סכום החזר נוח, שיפחית מערך החוב בבוא הזמן.

האם ניתן ליטול משכנתא הפוכה על נכס עליו קיימת כבר משכנתא?

ככלל, משכנתא הפוכה מיועדת ללווים בעלי נכס אשר אינו משועבד לכל גורם. יחד עם זאת, במקרים מסוימים, בהם אחוז המימון של המשכנתא הקיימת הוא נמוך במיוחד, ניתן יהיה רשום שעבוד נוסף על הנכס, וליטול הלוואה בסכום ההפרש שבין ההלוואה הקיימת ל-50% מערכו של הנכס.

למי מיועדת הלוואת משכנתא הפוכה?

ההלוואה מיועדת ללווים בגיל 60 ואילך, בעלי נכס נדל"ן קיים ללא שעבוד (למעט במקרים שצוינו מעלה), אשר מבקשים לקבל סכום כסף משמעותי, ללא התחייבות להחזר חודשי מכביד.

האם הריביות במשכנתא הפוכה יקרות יותר?

מטבע הדברים, כאשר מדובר בהלוואה ללא מועד החזר ברור, עלויות הריבית יהיו גבוהות מאלו הניתנות בהלוואת משכנתא רגילה. לווים אשר שמים את צרכיהם ואורח חייהם מעל לשיקולי ירושה עתידית ימצאו בכך פתרון מתאים, כאשר גם את ערך הריבית ניתן לגלגל את סכום ההחזר הסופי. יחד עם זאת חשוב לזכור שמשכנתא מכל סוג היא מוצר צרכני בשוק תחרותי, וניתן לבצע השוואת מחירים ומיקוח לשיפור התנאים בכל עת.