שאלות נפוצות לפני לקיחת משכנתא מדרגה שניה

רבים מבעלי הנכסים המחזיקים במשכנתא על הנכס, לא מודעים לזכותם לניצול שווי הנכס במטרה לקבל סכומי כסף נוספים לכל מטרה שהיא, בתנאי הלוואה משתלמים. הורים לילדים בוגרים אשר מבקשים לתמוך בהם ברכישת דירה ראשונה, כאלה שהיו מעוניינים ברכישת נכס נוסף להשקעה ומתקשים בגיוס ההון העצמי, בעלי קושי כלכלי ומשפחות שנקלעו למשבר בתקופת הקורונה ורבים אחרים.

חשוב לדעת כי גם משפחות קשות יום אשר מחזיקות בנכס בעל ערך, יכולות להפיק מן הנכס את הזכות להלוואת משכנתא רחבה במיוחד, בתנאי החזר טובים, בריבית משתלמת, וללא פגיעה באיכות החיים.

איך זה עובד?

משכנתא מדרגה שניה היא משכנתא נוספת על הבית, בדלתא שבין המשכנתא הקיימת למשכנתא המקסימלית שניתן לקבל בעבורו, בהתאם לאחוזי המימון אשר מאושרים על ידי בנק ישראל.

מהם היתרונות שבנטילת משכנתא מדרגה שניה כעת?

ככלל, משכנתא על דירה שניה או משכנתא שניה על דירה ראשונה, מזכות בהלוואת משכנתא שערכה תעמוד על עד 50% משווי הנכס שפי שנקבע על ידי שמאי מקרקעין. עם פרוץ משבר הקורונה בעקבות הקלות ורגולציות קבע בנק ישראל עודכנו סכומי נטילת המשכנתא האפשריים, בנטילת משכנתא מדרגה שניה ונקבעה תקרה בת עד 70% מערך הנכס, בכפוף ליכולת החזר של הלווה.

כיצד מתבצע משכון הנכס כאשר זה כבר ממושכן?

לאחר הערכה של שמאי מקרקעין את שווי הבית ובהינתן וסכום ההלוואה הנדרש אינו עולה על התקרה המותרת על פי בנק ישראל, הבנק יוסיף ויהיה רשום כבל זכות בנכס באמצעות הערת אזהרה, ללא משכון נוסף, אולם תוך עדכון פוליסת ביטוח המשכנתא לסכום ההלוואה החדש, הן לפוליסת ביטוח הנכס והן לפוליסת ביטוח החיים של הלווים.

כיצד ניתן לקבל משכנתא על דירה שניה בהיעדר הון עצמי?

כאשר קיימת דירת מגורים, וסכום המשכנתא העדכני שנותר בגינה נמוך מן התקרה המותרת, ניתן יהיה לבקש הלוואת משכנתא לכל מטרה על ההפרש- בהתאם לשווי הדירה. סכום זה יועבר לאחר תהליך האישור והחתימות ישירות ללווה, ויוכל לשמש אותו כהון עצמי בעבור רכישת נכס נוסף, להשקעה או לכל מטרה אחרת. בגין הנכס הנוסף, לאחר ששולם סכום ההון העצמי שגויס, ניתן יהיה לגייס משכנתא נוספת, שערכה לט יעלה על 50% מסכום הדירה החדשה. במידה ומדובר בדירה להשקעה המיועדת לשכירות, ניתן יהיה לאמוד את דמי השכירות הצפויים ממנה, לטובת שקלול ההכנסות והערכת יכולת ההחזר של הלווים.

האם השינויים בריבית הפריים משפיעים על עלויות המשכנתאות?

משכנתא על דירה שניה או ראשונה, מחזור משכנתא או נטילת משכנתא לכל מטרה- השינויים והאפשרות להגדיל את רכיב הפריים בתמהיל המשכנתא עומד לטובת הלווים, ויחד עם זאת לא באופן שאליו כיוון בנק ישראל. רכיב הפריים הוא הנמוך מזה שנים ארוכות, והאפשרות לקבל שני שלישים מסכום המשכנתא במסלול זה בהחלט מקל על הלווים. יחד עם זאת, על מנת שלא לאבד מרווחיהם הבנקים מיהרו לעלות ולעדכן ריביות במסלולים אחרים.

חשוב לבחון את התמהיל בעין מקצועית ובראייה ארוכת טווח.